Onderdeel van het programma Duurzaam
Zoetermeer

Besparen als VvE

Besparen als VvE

Als eigenaar van een appartement bent u niet alleen eigenaar van een appartement maar ook mede-eigenaar van een heel gebouw. Energiebesparende maatregelen tref je dan samen met de andere mede-eigenaren. De vruchten daarvan plukt u ook samen.

Ook eigenaren van appartementen kunnen energiebesparende maatregelen treffen. Er komt vaak meer bij kijken omdat maatregelen aan het verwarmingssysteem of aan de schil van het gebouw (bijvoorbeeld de muren en het dak) alle eigenaren aangaan. Alle eigenaren besluiten hier dus samen over binnen de Vereniging van Eigenaren.

De rol van de Vereniging van Eigenaren

Als eigenaar van een appartement bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dit is wettelijk geregeld, omdat elke appartementseigenaar verplicht is om samen met de andere appartementseigenaren het gebouw te onderhouden. In Zoetermeer zijn meer dan vijfhonderd VvE's.

De VvE beslist over alle zaken die het hele pand aangaan en die daardoor vallen onder de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Alle eigenaren moeten samen zorgen voor het onderhoud van de gezamenlijke onderdelen van het pand en betalen servicekosten aan de VvE. Dit bedrag is nodig voor de normale jaarlijkse gemeenschappelijke kosten, zoals bijvoorbeeld voor schoonmaak van gemeenschappelijke ruimtes of bijdrage aan het onderhoudsfonds.

Gezamenlijk energie besparen

De mogelijkheden voor een gebouw zijn legio. Denk aan het aanbrengen van (spouw)muurisolatie, dakisolatie, HR++ glas of een beter verwarming- of ventilatie systeem. Deze maatregelen leveren een energiebesparing op en vergroten het wooncomfort voor alle appartementseigenaren.

Het nemen van energiebesparende maatregelen kan een goede aanvulling zijn op het Meerjaren Onderhoudsplan. Regelmatig onderhoud aan het gehele pand zorgt ervoor dat uw pand zijn waarde behoudt. Het is belangrijk om het onderhoud op tijd uit te voeren. Uitstel van onderhoud kost u extra geld. Zo'n onderhoudsmoment is vaak een ideaal moment om eens te kijken of energiebesparende maatregelen zinvol zijn.

Een slapende VvE activeren

Als uw Vereniging van Eigenaren slaapt kunt u moeilijk gezamenlijk energiebesparende maatregelen nemen. Er is sprake van een slapende VvE als de vereniging niet vergadert en het gebouw niet wordt onderhouden. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. Vaak is de VvE onderverzekerd voor de opstal en is er geen reserve voor jaarlijkse kosten en groot onderhoud.

Een slapende vereniging vormt een risico, zeker als er onderhoudskosten zijn. Als eigenaar kunt u de slapende VvE activeren door samen met de andere eigenaren een eerste vergadering te houden. Daarin spreekt u af wie voorzitter wordt, wie in het bestuur komen en wie de boekhouding doet. Verder stelt u een begroting vast, een meerjarenonderhoudsplan, een reservefonds voor onderhoud, de hoogte van de bijdrage aan het reservefonds, de hoogte van de bijdrage aan de reguliere jaarlijkse kosten en eventuele verzekeringen.

Meer weten?

Er zijn meerdere websites die informatie geven toegespitst op Verenigingen van Eigenaren. Klik hier voor een kort overzicht.