Onderdeel van het programma Duurzaam
Zoetermeer

Duurzaam Zoetermeer

Nog meer Duurzaam Zoetermeer

De campagne Zoetermeer plezier met energie besparen is onderdeel van het programma Duurzaam Zoetermeer. Dit programma is de bundeling van maatregelen voor een duurzaam Zoetermeer. Investeren door u en door de gemeente. Want een duurzame stad maken we samen.

Zoetermeer wil een van de voorbeeldsteden in Nederland zijn als het gaat om een duurzame stad, met een realistische aanpak. Ondermeer door het toevoegen van duurzame kwaliteit aan onze eigen gemeente. Het programma Duurzaam Zoetermeer bundelt maatregelen die daarvoor nodig zijn.

Dit kan door de komende jaren te besparen op energieverbruik, CO2-neutrale bouw te stimuleren, een gezond leefmilieu (geluid- en luchtkwaliteit) te bevorderen, verbetering van de biodiversiteit (flora en fauna) en het stimuleren van alternatieve energiebronnen. Ook het behouden en waar mogelijk uitbreiden van groenkwaliteit in en om de stad draagt daar in belangrijke mate aan bij.

Meer weten over Duurzaam Zoetermeer? Kijk op www.zoetermeer.nl/duurzaamzoetermeer