Onderdeel van het programma Duurzaam
Zoetermeer

Bespaarpartners

Energiesafari

Wilt u graag weten of er onnodig warmte uit uw woning verdwijnt? Zodat u gericht maatregelen kunt treffen om uw woning energiezuiniger te maken? Geef u dan op voor een energiesafari.

Een gespecialiseerd bedrijf trekt door de straten in uw buurt om samen met buurtbewoners warmtebeelden te maken van voorgevels. U kunt tegen een voordelig tarief meedoen en zien waar uit uw woning warmte lekt. Zo kunt u gericht maatregelen nemen. Het dichten van kieren kan al flink in de stookkosten schelen!

Wat is een warmtebeeld?
Een warmtebeeld, ook wel thermografische foto genoemd, geeft een goede indicatie waar er warmte uit de woning lekt. Dit kan bijvoorbeeld bij de kozijnen zijn of bij de rand van het dak. Ook als de muren niet goed geïsoleerd zijn of als dubbelglas lek is, is dit zichtbaar op het warmtebeeld. Zo kunt u gericht maatregelen treffen om uw woning energiezuiniger te maken.

Hoe verloopt de energiesafari?
Eerst krijgen de deelnemers uitleg over wat de thermografische opname inhoudt. Daarna wandelt de groep langs de aangemelde woningen om warmtebeelden te maken. Via een monitor zijn de warmtebeelden direct te zien en goed zichtbaar voor alle deelnemers. Iedereen krijgt het warmtebeeld met een korte toelichting thuisgestuurd. Er kan ook een foto van de achtergevel en de zijgevel van de woning gemaakt worden (tegen extra betaling en aan het eind van de safari).

Tijdstip energiesafari
De energiesafari's beginnen om 20.00 uur. Op die tijd zijn namelijk de buitengevels van woningen afgekoeld en de woningen zijn binnen goed verwarmd. Aangezien het voor het maken van een goede foto niet mag regenen of niet hard mag waaien (dan koelt de gevel immers af), wordt altijd een reservedatum gepland.

Ook in uw buurt?
Voor dit project is een aantal buurten in Zoetermeer geselecteerd. De criteria hierbij zijn:
- Particuliere eengezinswoning;
- Ouder dan 1990;
- Veel identieke woningen in de buurt;
- Hoog gasgebruik (dat blijkt uit energie in beeld, geselecteerd op postcode 5 niveau).

Een overzicht van de geselecteerde straten en de data van de safari's vindt u hier. Woont u niet in een van de geselecteerde straten, maar wilt u wel een warmtebeeld van uw woning, dan kunt u zich met een aantal buurtbewoners aanmelden.

Voordelig
Deze winter draagt de gemeente bij aan de kosten voor het maken van een thermografische foto, zodat het nu extra interessant is om mee te doen! De kosten voor deelname bedragen €10,- per woning. Wilt u ook een opname van de achtergevel dan bedragen de kosten €60,-. Foto's van voor- achter- en zijgevel kosten € 100,-. Betaling kan ter plaatse, contant of via pin.

Aanmelden
U kunt op twee manieren meedoen aan de safari:
1. er wordt een foto gemaakt van de voorgevel van uw woning;
2. u laat geen foto maken, maar loopt wel mee zodat u een goed beeld krijgt van mogelijke warmtelekken in uw woning.

Wij vragen u zich vooraf aan te melden, zodat we de looproute door uw buurt kunnen bepalen. Minimaal 7 en maximaal 15 opnamen per energiesafari zijn mogelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen met uw naam en adresgegevens naar energieloket@zoetermeer.nl.

Let op
Voor het maken van een goede opname is het belangrijk dat:
- de hele woning verwarmd is (ook op de bovenverdiepingen). Voor het maken van een goede foto moet het binnen 10 graden warmer zijn dan buiten.
- alle deuren, ramen en ventilatieroosters gesloten zijn.

Vragen?
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij het energieloket: 079- 3469501.

Data en straten energiesafari's

Klik op de button hieronder om de data van de energiesafari's te bekijken:

BEKIJK DATA